OČKOVACÍ CENTRUM LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU - OČKOVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

Vzteklina

Vzteklina

vzteklina

VZTEKLINA

Vzteklina je velice závažným virovým onemocněním centrálního nervového systému. Toto onemocnění je přenášeno ze zvířat na člověka a je charakterizováno skoro stoprocentní smrtností.

Jak se vzteklina přenáší?

K přenosu dochází skrz sliny zvířete a to pokousáním, poškrábáním či kontaktem slin s porušenou kůží či sliznicí.

Zdroj nákazy

Zdrojem nákazy jsou nejčastěji psi, opice, lišky, netopýři a jiní teplokrevní savci (např. skunci, vlci apod.)

Jak se vzteklina projevuje?

Mezi počáteční příznaky patří bolesti v místě poranění, neklid, horečka, bolest hlavy, svalů či nadměrné slinění. Příznaky vztekliny se rychle stupňují a přechází až do paralýzy svalů a křečí. Vlivem bolesti polykacích svalů dochází k hydrofobii. Křeče se rozšiřují po celém těle a postupně přechází v obrny.

Vakcína Verorab

Vakcína verorab slouží k ochraně proti vzteklině jak před expozicí, tak po expozici viru vztekliny. Slouží k prevenci vztekliny jak u dětí, tak u dospělých. Vakcína se aplikuje do horní části paže.

Pro koho je vakcína určena?

Preexpoziční ochrana před nákazou virem vztekliny je doporučena cestovatelům do rozvojových zemí, ve kterých se vyskytují zvířata přenášející vzteklinu. Tato zvířata se často pohybují v blízkosti člověka, přičemž může dojít k pokousání či poškrábání, které by mohlo vést k nákaze vzteklinou.

Postexpoziční profylaxi (očkování až po poranění) je nutno zahájit co nejdříve, nejlépe do 24 hodin. V rozvojových zemích může být problematické očkování sehnat, proto je vhodnější nechat se naočkovat předem (preexpozičně).

Očkovací schéma

Preexpoziční profylaxe – aplikují se 3 dávky vakcíny, a to v den 0, 7 a 28.

Přeočkování

Posilovací dávka se aplikuje za 12 měsíců po třetí dávce, další přeočkování se koná, co pět let.

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Očkování proti nemoci

SÚKL

Zjistit více na stránkách SÚKL