OČKOVACÍ CENTRUM LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU - OČKOVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

Pneumokokové nákazy

Pneumokokové nákazy

Droplets infected with a virus spray into the air, Human lungs infected by the Coronavirus or by virus, Respiratory infection caused by a virus. SARS

PNEUMOKOKOVÉ NÁKAZY

Pneumokokové nákazy způsobuje bakterie Streptococcus pneumoniae, která se vyskytuje ve více než 83 sérotypech. Onemocnění může probíhat od lehkého průběhu až po těžké pneumonie, to je právě způsobeno tím, že tato bakterie má tolik sérotypů. Nejrizikovější skupinou jsou malé děti, senioři, kuřáci a osoby s chronickým onemocněním.

Jak se projevuje pneumokoková nákaza?

Nemoc může probíhat v lehké formě, kdy připomíná chřipku nebo také až ve formě, kdy dochází k zápalu plic, hnisavému zánětu mozkových blan nebo infekci horních cest dýchacích. Nemoc většinou začíná náhle s vysokou teplotou, zimnicí a vykašláváním malého množství hlenu narezlé barvy. Této infekci zpravidla předchází jiné infekce, které oslabují imunitní systém.

Jak se přenáší pneumokoková nákaza?

K přenosu dochází vzdušnou cestou kapénkami (tzn. kašláním, kýcháním apod) či slinami při přímém kontaktu (líbání). K nákaze může dojít také nepřímo, kontaktem s kontaminovanými předměty. Zdrojem této nákazy je infikovaný člověk.

V našem očkovacím centru se lze nechat naočkovat vakcínou Prevenar 13 či Pneumovax 23.

Prevenar 13

Vakcína proti bakterii Streptococcus pneumoniae, způsobující pneumokokové nákazy. Aplikuje se do horní části paže, u kojenců a batolat do stehna.

Dávkování

Kojenci ve věku 6 týdnů až 6 měsíců: doporučené očkovací schéma tvoří čtyři dávky vakcíny. První vakcína se podává ve zvolený den, nejčastěji ve věku 2 měsíců. Další dvě dávky se podávají s měsíčním rozestupem. Čtvrtá (posilující) dávka se aplikuje ve věku 11 až 15 měsíců. Alternativně lze využít také zkrácené schéma o třech dávkách. První dávka se podává ve zvolený den u dětí od 2 měsíců a druhá dávka o 2 měsíce později. Třetí, posilovací, dávka se podává ve věku 11 až 15 měsíců.

Kojenci ve věku 7 až 11 měsíců: první dávka se aplikuje ve zvolený den a druhá dávka nejméně jeden měsíc po první dávce. Třetí dávku (posilovací) aplikujeme ve druhém roce života

Děti ve věku 12-23 měsíců: aplikují se dvě dávky s nejméně dvou měsíční rozestupem mezi dávkami.

Děti a dospívající ve věku 2-17 let: očkuje se jedna samostatná dávka ve zvolený den.

Osoby od 18 let výše: očkuje se jedna samostatná dávka ve zvolený den.

Přeočkování

Již popsáno v dávkování.

Pneumovax 23

Vakcína proti baterii Streptococcus pneumoniae, způsobující pneumokokové nákazy určena pro děti od 2 let, dospívající a dospělé. Aplikuje se horní části paže.

Dávkování

Aplikuje se jedna dávka ve zvolený den.

Přeočkování

Zdraví dospělí nemají být rutinně přeočkováni.

Vaxneuvance

Vaxneuvance je vakcína proti bakterii Streptococcus pneumoniae, způsobující pneumokokové nákazy určena pro kojence, děti, dospívající a dospělé od 6 týdnů života. Vakcína se aplikuje do stehna u kojenců a do horní části paže u dětí a dospělých.

Očkovací schéma

Rutinní vakcinační schéma pro kojence a děti ve věku od 6 týdnů do 2 let

2dávkové schéma+posilovací dávka – první dávka se podává nejdříve v 6. týdnu věku, druhá o 8 týdnů později. Podání třetí (posilující) dávky se doporučuje mezi 11. a 15. měsícem věku
3dávkové schéma+posilovací dávka – první dávka nejdříve v 6. týdnu věku, s intervalem 4 až 8 týdnů mezi 2. a 3. dávkami. Podání čtvrté (posilovací) vakcíny se doporučuje mezi 11. a 15. měsícem věku a nejméně 2 měsíce po třetí dávce.
Předčasně narození kojenci – očkování dle předchozího, 3dávkového schématu.

Předchozí vakcinace jinou pneumokokovou konjugovanou vakcínou – děti a kojenci můžou přejít kdykoli během schématu

Doočkovací schéma pro děti ve věku od 7 měsíců do méně než 18 let

Neočkovaní kojenci ve věku 7 měsíců-12 měsíců – 3 dávky, první dvě se aplikují s odstupem nejméně 4 týdnů. Třetí (posilovací) dávka se doporučuje po dosažení 12 měsíců, přičemž odstup od druhé dávky je nejméně 2 měsíce.
Neočkované děti ve věku 12 měsíců-2 roky – 2 dávky, interval mezi dávkami 2 měsíce
Neočkovaní nebo nedoočkovaní děti a dospívající ve věku od 2-18 let – 1 dávka. Pokud byla podána předchozí pneumokoková vakcína, musí se před podání této uplynout nejméně 2 měsíce.

Očkovací schéma pro jedince ve věku 18 let a starší

Podává se jedna dávka. Nebyla stanovena potřeba přeočkování.

Apexxnar

Apexxnar je vakcína určena k prevenci invazivních onemocnění a pneumonie, vyvolaných Streptococcus pneumoniae u jedinců starších 18 let. Vakcína se aplikuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Podává se jedna dávka. Potřeba přeočkování nebyla stanovena.

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Vakcína PREVENAR13

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Vakcína PNEUMOVAX23

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Vakcína VAXNEUVANCE

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Vakcína APEXXNAR

SÚKL

Zjistit více na stránkách SÚKL