OČKOVACÍ CENTRUM LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU - OČKOVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

Meningokokové infekce

Meningokokové infekce

Quadriplegic male putting his prosthetic legs on in his student accomodation.

MENINGOKOKOVÉ INFEKCE

(B, A, C, W 135, Y)

Meningokokové infekce jsou závažná infekční onemocnění způsobená bakterií Neisseria meningitidis. Nemoc může probíhat úplně bez příznaků, s mírnými příznaky až po vysoce závažné invazivní meningokokové onemocnění (hnisavý zánět mozkových blan). Během krátké doby může dojít k rozvoji septického šoku a selhání životně důležitých orgánů. Nejohroženější skupinou jsou děti do pěti let, adolescenti mezi 15. a 25. rokem a senioři.

Jak se nemoc přenáší?

K přenosu dochází vzdušnou cestou (kašel, kýchání apod.) nebo přímým kontaktem se sliznicí dýchacích cest nebo slinami (líbání, sdílení sklenic apod.) Zdrojem nákazy je člověk, v naší populaci je zcela běžné nosičství tohoto onemocnění (více než 10 % osob).

Jak se nemoc projevuje?

Nemoc vzniká z plného zdraví, projevuje se vysokou horečkou, tuhnutí šíje a tmavými skvrnami pod kůží. Pokud dochází k rozvoji invazivního meningokokového onemocnění, průběh bývá rychlý a nakažená osoba může zemřít do 12 až 24 hodin.

Výskyt onemocnění

Onemocnění se vyskytuje celosvětově, občas vznikají epidemie, hlavně v zimních měsících.  V České republice se vyskytuje především meningokok skupiny B a v posledních letech také meningokok skupiny C.

Jedinou zaručenou ochranou je se nechat naočkovat.

Očkování proti meningokokům skupiny B

Trumenba

Vakcína proti meningokokovému onemocnění skupiny B určena pro osoby mezi 10. a 40. rokem. Očkuje se do horní části paže.

Očkovací schéma

Ve standardním schématu se očkuje první dávka ve zvolený den a druhá dávka s odstupem 6 měsíců. Existuje také zrychlené schéma, kdy se aplikují tři dávky vakcíny. První dávka ve zvolený den, druhá dávka s odstupem 1 měsíce a třetí dávka se aplikuje nejméně 4 měsíce po druhé dávce.

Je nutno se nechat přeočkovat?

Přeočkování se doporučuje u jedinců s přetrvávajícím rizikem invazivního meningokokového onemocnění.

Bexsero

Vakcína proti meningokokovému onemocnění skupiny B určena pro jedince od 2 měsíců věku a také pro dospívající a dospělé. Aplikuje se horní části paže.

Očkovací schéma

Kojenci (2 až 5 měsíců): aplikují se tři dávky s rozestupem minimálně jednoho měsíce. Alternativně se dá využít i dvoudávkového schématu, kdy se aplikují dvě dávky s rozestupem minimálně 2 měsíců. Přeočkovává se jednou dávkou mezi 12 a 15 měsíci věku s prodlevou nejméně šest měsíců od primárních dávek (platí pro obě schémata).

Kojenci (6 až 11 měsíců): aplikují se dvě dávky s rozestupem minimálně 2 měsíce. Přeočkovává se jednou dávkou v druhém roce života s prodlevou nejméně 2 měsíce od primárních dávek.

Děti (12 až 23 měsíců): aplikují se dvě dávky s rozestupem minimálně 2 měsíce. Přeočkovává se jednou dávkou s prodlevou 12 až 23 měsíců od primárních dávek.

Děti (2 roky až 10 let), dospívající (od 11 let) a dospělí: aplikují se dvě dávky s rozestupem minimálně 1 měsíce. Přeočkování je doporučeno pouze u jedinců, kteří jsou vystaveni setrvalému riziku expozice meningokokovému onemocnění.

Očkování proti meningokokům skupiny A, C, W-135, Y

Menveo

Vakcína proti meningokokovému onemocnění skupiny A, C, W-135 a Y určena pro děti od 2 let, dospívajícím a dospělým osobám. K očkování osob starších 65 let nejsou dostatečné údaje. Očkuje se do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se jednou dávkou.

Posilovací dávka

Přeočkování se určuje dle národních doporučení.

Nimenrix

Vakcína proti meningokokovému onemocnění skupiny A, C, W-135 a Y určena pro osoby od 6 týdnů věku. Aplikuje se horní části paže.

Očkovací schéma

Děti ve věku od 6 týdnů do méně než 6 měsíců: aplikují se dvě dávky s rozestupem 2 měsíců.

Kojenci od 6 měsíců, děti, dospívající a dospělí: aplikuje se jedna dávka.

Přeočkování

U dětí ve věku od 6 týdnů do méně než 6 měsíců dochází k přeočkování ve 12 měsících věku posilovací dávkou s rozestupem alespoň 2 měsíce od posledního podání vakcíny.

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Vakcína TRUMENBA

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Vakcína BEXSERO

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Vakcína MENVEO

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Vakcína NIMENRIX

SÚKL

Zjistit více na stránkách SÚKL