OČKOVACÍ CENTRUM LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU - OČKOVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

Horečka dengue

Horečka dengue

2006 Prof. Frank Hadley Collins, Dir., Cntr. for Global Health and Infectious Diseases, Univ. of Notre Dame  This 2006 photograph depicted a female Aedes aegypti mosquito while she was in the process of acquiring a blood meal from her human host, who in this instance, was actually the biomedical photographer, James Gathany, here at the Centers for Disease Control.  You’ll note the feeding apparatus consisting of a sharp, orange-colored “fascicle”, which while not feeding, is covered in a soft, pliant sheath called the "labellum”, which retracts as the sharp stylets contained within pierce the host's skin surface, as the insect obtains its blood meal. The orange color of the fascicle is due to the red color of the blood as it migrates up the thin, sharp translucent tube.  The fascicle is composed of a pair of needle-sharp "stylets". The larger of the two stylets, known as the "labrum", when viewed in cross-section takes on the shape of an inverted "V", and acts as a gutter, which directs the ingested host blood towards the insect's mouth.  As the primary vector responsible for the transmission of the Flavivirus Dengue (DF), and Dengue hemorrhagic fever (DHF), the day-biting Aedes aegypti mosquito prefers to feed on its human hosts. Ae. aegypti also plays a major role as a vector for another  Flavivirus, "Yellow fever". Frequently found in its tropical environs, the white banded markings on the tarsal segments of its jointed legs, though distinguishing it as Ae. aegypti, are similar to some other mosquito species. Also note the lyre-shaped, silvery-white markings on its thoracic region as well, which is also a determining morphologic identifying characteristic.This female’s abdomen had become distended due to the blood meal she was ingesting, imparting the red coloration to her translucent abdominal exoskeleton.

HOREČKA DENGUE

Horečka dengue je akutní hořečnaté virové onemocnění, které způsobuje Flavivirus přenášený komáry druhu Aedes. Vyskytuje se ve většině tropických a subtropických oblastí světa (Subsaharská Afrika, Střední a Jižní Amerika, Karibik, jižní a jihovýchodní Asie). Ročně jsou evidovány desítky milionů případů, které mají za následek přibližně 20 000-25 000 úmrtí, a to zejména u dětí.

Jak se projevuje horečka dengue?

Horečka dengue může probíhat bezpříznakově, s mírnými příznaky až po hořečnaté onemocnění s vyrážkou či závažnou krvácivou horečkou s rozvojem šoku a orgánovým selháním. Inkubační doba je 3-6 dní, poté se náhle objevují příznaky, kterými jsou horečka, bolest hlavy či bolest svalů a kloubů. Častými doprovodnými příznaky jsou pocity vyčerpání a nechutenství, hojně se vyskytuje vyrážka, občas drobné krvácivé projevy.
U 1/3 nemocných dochází k tzv. dvoufázovému průběhu. V první fázi onemocnění provází vysoké horečky, bolest svalstva a kloubů, to trvá 2-4 dny, poté dochází k prudkému poklesu teploty a celkové úlevy. Druhá fáze onemocnění se projeví po dalších 1-3 dnech, opětovně vzroste teplota a u poloviny osob se objeví vyrážka. Druhá fáze trvá 2-3 dny.
Při opakované nákaze se často objevují závažné krvácející projevy, kdy dochází k úbytku krevních destiček a následuje krvácení ze zažívacího traktu, z míst žilních vpichů a pohrudniční dutiny.
Léčba je velmi problematická, protože lze léčit pouze příznaky, pacientovi se podávají tekutiny a léky na potlačení bolesti a horečky (analgetika, antipyretika). Závažné průběhy onemocnění vyžadují hospitalizaci.

Jak se přenáší horečka dengue?

Virus dengue přenáší samičky komárů druhu Aedes, rozlišují se čtyři samostatné séroskupiny, proto je možné onemocnět horečkou dengue opakovaně. Zdrojem této nákazy je nemocný člověk či opice.
V našem očkovacím centru se lze nechat naočkovat vakcínou Qdenga.

Qdenga

Vakcína určená k prevenci onemocnění horečky dengue u osob ve věku od 4 let. Vakcína se aplikuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Vakcína se aplikuje ve 2 dávkách a to v 0. a 3. měsíc. Nutnost přeočkování nebyla stanovena.

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Očkování proti nemoci

SÚKL

Zjistit více na stránkách SÚKL