OČKOVACÍ CENTRUM LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU - OČKOVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

Černý kašel

Černý kašel

Whooping-Cough-Pertussis-Urgent-Care-Omaha

ČERNÝ KAŠEL

Černý kašel je akutní respirační onemocnění způsobené bakterií Bordetella pertussis. Onemocnění je především nebezpečné pro novorozence a kojence, u kterých může dojít až k fatálním následkům. Onemocnění se vyskytuje celosvětově, v České republice se díky pravidelnému očkování od roku 1958 výskyt černého kašle snižoval, ale v posledních letech dochází opět k nárůstu případů onemocnění.

Jak se projevuje černý kašel?

Ze začátku se projevuje mírnou teplotou a suchým dráždivým kašlem, ten přechází po jednom až dvou týdnech do kašle záchvatovitého, který trvá jeden až dva měsíce. Kvůli křečovitým záchvatům kašle se nemocný často nemůže nadechnout. Pokud se záchvatovitý kašel neléčí, může nastat zápal plic. Záchvaty kašle vyvolávají zvracení, krvácení z nosu či krvácení do spojivek. U dospělých může nákaza probíhat netypicky, např. jako dlouhotrvající kašel bez zmíněných fází, což může vést k nerozpoznání infekce a riziku, že se nemocný stane zdrojem nákazy pro okolí. To je nebezpečné hlavně v případě, že je v rodině dosud neočkovaný novorozenec, pro kterého může být nemoc až smrtelná. Z důvodu ochrany novorozence v prvních týdnech života, než bude sám očkován, je vhodné přeočkovat proti černému kašli všechny nejbližší rodinné kontakty. Z důvody ochrany novorozence mateřskými protilátkami je také vhodné očkovat ženy ve třetím trimestru těhotenství.

Jak se přenáší černý kašel?

K přenosu dochází vzdušnou cestou kapénkami, tzn. kašláním, smrkáním, kýcháním, tedy při bližším kontaktu s nemocným jedincem. Zdrojem onemocnění je infikovaný člověk.

Vakcína Adacel

Vakcína Adacel proti tetanu, záškrtu a černému kašli se používá jako posilovací dávka po základním očkování pro osoby od čtyř let. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se jednou dávkou ve zvolený den.

Přeočkování

Očkování je možno opakovat v 5 až 10letých intervalech pro posílení imunity.

Vakcína Boostrix

Vakcína Boostrix proti tetanu, záškrtu a černému kašli se používá jako posilovací dávka po základním očkování pro osoby od čtyř let. Vakcína se aplikuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se jednou dávkou ve zvolený den.

Přeočkování

V intervalech daných oficiálními doporučeními, obvykle každých 10 let.

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

OMEZENÁ DOSTUPNOST

Vakcína Adacel / Boostrix

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

OMEZENÁ DOSTUPNOST

Vakcína Adacel Polio

SÚKL

Zjistit více na stránkách SÚKL