OČKOVACÍ CENTRUM LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU - OČKOVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

Cholera

Cholera

cholera2

CHOLERA

Cholera je infekční bakteriální průjmové onemocnění vyvolané bakterií Vibrio cholerae. Během tohoto onemocnění dochází k rychlým ztrátám tekutin a minerálních látek, což může vést během několika hodin k smrti. Cholera se vyskytuje především v oblastech s nízkou hygienickou úrovní, nejčastěji v Číně, Indii a Indonésii. Také může dojít k epidemii cholery při nedostatečném čištění odpadních vod nebo v zemích postižených přírodní katastrofou či válečným konfliktem. Na světě je nejrozšířenější séroskupina O1.

Jak se cholera přenáší?

K přenosu dochází zejména prostřednictvím kontaminované vody, která je využívána k pití, k oplachování ovoce a zeleniny či ke koupání.

Jak se cholera projevuje?

Příznaky cholery mohou být mírné až asymptomatické, neodlišitelné od ostatních cestovatelských průjmů. Během závažného průběhu se nemoc projevuje bolestí v břiše, zvracením či vodnatými průjmy. V důsledku rychlých ztrát tekutin a minerálních látek může dojít během několika hodin ke smrti.

Vakcína Dukoral

Vakcína Dukoral slouží k ochraně dospělých a dětí od dvou let věku proti původci cholery séroskupiny O1. Vakcína Dukoral se podává perorálně, k aplikaci dochází vypitím vakcíny.

Pro koho je vakcína určena?

Pro osoby, které budou cestovat do endemických oblastí či do oblastí, kde probíhá epidemie cholery. Očkování je třeba ukončit minimálně 1 týden před potenciální expozici.

Očkovací schéma

Děti od 2 do 6 let věku: podávají se tři dávky vakcíny, interval mezi dávkami je minimálně 1 týden.

Dospělí a děti nad 6 let věku: užívají dvě dávky vakcíny, interval mezi dávkami je také minimálně 1 týden.

Je nutno se nechat přeočkovat?

Přeočkování je doporučováno do dvou let u dospělých a dětí do 6 let věku. U dětí od 2 do 6 let je přeočkování doporučeno do šesti měsíců.

OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ

Očkování proti nemoci

SÚKL

Zjistit více na stránkách SÚKL